- De vijf natuurgericht principes

 

De vijf natuurgerichte principes zorgen voor een holistische benadering. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.


De vijf Natuurgerichte Principes:

1) Alles is energie: het weer vrij laten stromen van je eigen levensenergie, levenskracht en levenslust.

2) Prikkeloverdracht: hulp bij het stimuleren en herstellen van je innerlijke informatiesysteem.

3) Drainage: ondersteuning bij het opruimen van verontreinigingen, zowel fysiek als psychisch.

4) Voeding: adviezen met betrekking tot de juiste voeding (fysiek, psychisch en spiritueel).

5) De invloed van de psyche: hulp bij het achterhalen van ziekmakende gedachte- en gedragspatronen.